Cały czas pracujemy i opiekujemy się naszymi pacjentami.

Chcę zamówić

25 października 2013 wchodzi w życie dyrektywa UE o transgranicznej opiece medycznej

25.10.2013
25 października 2013 wchodzi w życie dyrektywa UE o transgranicznej opiece medycznej

25 października 2013 wchodzi w życie dyrektywa UE o transgranicznej opiece medycznej. Dzięki niej Polacy mają prawo do refundowanego leczenia za granicą. NFZ powinien zwrócić  pieniądze za przeprowadzony zabieg , zgodnie ze stawkami wg których płaci polskim lecznicom. Nasza klinika jako jedna z pierwszych przedstawia ofertę dla polskich pacjentów w Czeskim Cieszynie. Zapewniamy obsługę w języku polskim, atrakcyjne ceny zabiegów, bez długich terminów oczekiwania, bezpłatny transport pacjenta do 100 km. Narazie specjalizujemy się na przede wszystkim w ambulantoryjnej operacji zaćmy, jednak nasza oferta będzie się stopniowo rozszerzać. Zapraszamy !!!

 

 

Nie chcesz dłużej czekać w kolejce na operację zaćmy? Możesz jechać na zabieg do Czech. Tuż przy granicy w Czeskim Cieszynie właśnie rozpoczyna działalność klinika NeoVize ze specjalną ofertą dla pacjentów z Polski. Wkrótce zapewne pojawią się następne.

 

 

Judyta Watoła

 

25 października wchodzi w życie dy­rektywa Unii Europejskiej o transgranicznej opiece medycznej. Dzięki niej zyskujemy prawo do refundowanego leczenia za granicą nie tylko w razie nagłej potrzeby, jak to jest teraz, ale także w przypadku planowego lecze­nia ambulatoryjnego. Jeśli uznamy, że w Polsce są za dłu­gie kolejki do specjalisty, na bada­nie lub zabieg możemy wybrać się za granicę do któregokolwiek z krajów UE. Zapłacimy tam z własnej kieszeni, a potem Narodowy Fun­dusz Zdrowia zwróci nam pienią­dze za taki zabieg zgodnie ze staw­kami, według których płaci polskim lecznicom.

 

 

 

Wprawdzie Ministerstwo Zdrowia nie przygotowało na czas szczegóło­wych przepisów umożliwiających fun­duszowi zwrot pieniędzy pacjentom, którzy wybiorą się na leczenie za gra­nicą, dyrektywa i tak jednak wchodzi w życie, więc NFZ wcześniej czy póź­niej pieniądze zwrócić będzie musiał. Zamierzają na tym skorzystać leczni­ce położone tuż przy granicy, zarów­no zachodniej, jak i południowej.

 

 

 

Jedna z pierwszych startuje właś­nie z ofertą dla polskich pacjentów w Czeskim Cieszynie. Należy do sie­ci NeoVize, która ma placówki roz­siane po Czechach i Słowacji. Zapewnia rejestrację i obsługę w języku pol­skim i znajduje się 500 metrów od przejścia granicznego koło cieszyń­skiego zamku. Za usunięcie zaćmy bez powikłań pacjent z Polski zapła­ci tu 2,4 tys. zł.

 

 

 

To cena porównywalna z ofertą innych prywatnych lecznic w Cze­chach, które oferują płatne leczenie. Jest też konkurencyjna wobec sta­wek polskich szpitali, które za komer­cyjny zabieg biorą na ogół minimum 3 tys. zł - mówi Tomasz Wowra kie­rujący kliniką NeoVize w Czeskim Cieszynie. Mówi dobrze po polsku i zapewnia, że pacjenci z naszego kra­ju będą w klinice także po polsku ob­służeni. Poza tym cena zabiegu obej­muje także bezpłatne przywiezienie pacjenta z domu do lecznicy i zawie­zienie go z powrotem, o ile mieszka w promieniu 100 km od Czeskiego Cieszyna.

 

 

 

Na razie w lecznicy w Cieszynie oferujemy tylko usuwanie zaćmy. In­ne zabiegi, także po cenach konkuren­cyjnych do polskich lecznic, propo­nujemy w innych naszych klinikach. Ta oferta będzie się jednak rozszerzać także tu, na miejscu - mówi dr Wowra.

 

 

 

Także przygraniczne szpitale po zachodniej stronie granicy szykują się intensywnie do przyjmowania pa­cjentów z Polski. Przygotowują do ob­sługiwania pacjentów mówiących tyl­ko po polsku, a nawet oferują pomoc w załatwianiu późniejszych formal­ności z NFZ.

 

 

 

Oferta zagranicznych lecznic bę­dzie z pewnością coraz bogatsza. I choć teraz ministerstwo wraz z NFZ próbu­ją ograniczać wyjazdy na leczenie za granicą w obawie, że będzie to zbyt wiele kosztować, to wcześniej czy póź­niej ubezpieczeni, zwłaszcza ci miesz­kający blisko granicy, wiele skorzysta­ją na wejściu w życie dyrektywy - mówi Adam Kozierkiewicz, ekspert w dziedzinie ochrony zdrowia.