Cały czas pracujemy i opiekujemy się naszymi pacjentami.

Chcę zamówić

Pierwszy wyrok w sprawie refundacji kosztów leczenia za granicą

13.06.2014
Pierwszy wyrok w sprawie refundacji kosztów leczenia za granicą

Wczoraj zapadł pierwszy wyrok w sprawie refundacji kosztów leczenia poza granicami kraju.

Sąd w swoim orzeczeniu potwierdził jednoznacznie, że Polacy objęci ubezpieczeniem zdrowotnym uprawnieni są do korzystania z pomocy medycznej na terenie innego państwa członkowskiego, a nadto posiadają możliwość bezpośredniego dochodzenia uprawnień wynikających z tej dyrektywy przed sądami krajowymi - w przypadku odmowy przez NFZ zwrotu kwoty kosztów leczenia poza granicami kraju.