Chcę zamówić

NFZ walczy jak może, by nie płacić za leczenie pacjentów za granicą

06.07.2014
NFZ walczy jak może, by nie płacić za leczenie pacjentów za granicą

Kolejny pacjent naszej Kliniki dzięki orzeczeniu Sądu Rejonowego w Katowicach jest znacznie bliżej zwrotu kosztów wykonanego u nas zabiegu usunięcia zaćmy . Po stronie Praw Pacjenta stają bowiem Sądy Powszechne. Najpierw w Krakowie, teraz w Katowicach. Dla setek tysięcy osób z zaćmą - powrót do zdrowia jest teraz na wyciągnięcie dłoni. Przypomnijmy, że u nas na zabieg czeka się maksymalnie do 2 - 3 tygodni.

Podczas kolejnej rozprawy sądowej w sprawie finansowania przez NFZ leczenia podjętego przez ubezpieczonych za granicą, Fundusz przekonywał, że pacjenci nie mogą walczyć o refundację swojego leczenie na drodze cywilnej. Zamiast tego powinni wykorzystać ścieżkę administracyjną.

Sąd w Katowicach zajmował się sprawą kolejnego pacjenta, procesującego się z Funduszem o zwrot kosztów leczenie w innym kraju UE. Kilka tygodni wcześniej sąd rejonowy w Krakowie wydał pierwszy wyrok zasądzający od NFZ kwotę stanowiącą równowartość przez ubezpieczonego kosztów leczenia usunięcia zaćmy w Czechach.

Zgodnie z dyrektywą unijną, obowiązującą od 25 października 2013 roku, chorzy mają prawo leczyć się w dowolnie wybranym kraju UE a ubezpieczyciel z ich kraju (w Polsce jest to NFZ) ma obowiązek zwrócić im koszty leczenia do wysokości, jaką płaciłby za chorego w kraju. Problem jednak w tym, że Polska nadal nie przyjęła przepisów wdrażających unijne prawo. Ministerstwo Zdrowia i NFZ stoją na stanowisku, że do czasu przyjęcia polskiego prawa, państwo nie będzie pokrywać kosztów leczenia za granicą. Prawnicy i sąd są natomiast przekonani, że Fundusz powinien płacić.

Od pierwszego wyroku wydanego w sprawie finansowania leczenia za granicą NFZ się odwołał. Teraz, przy kolejnej sprawie, (również dotyczącej usunięcia zaćmy w czeskiej klinice) Fundusz podniósł zarzut niewłaściwości postępowania sądowego, odwołując się do zapisów dyrektywy. Autorzy unijnych przepisów napisali bowiem, że “Państwa członkowskie zapewniają, aby poszczególne decyzje dotyczące korzystania z transgranicznej opieki zdrowotnej i zwrotu kosztów opieki zdrowotnej poniesionych w innym państwie członkowskim były właściwie uzasadniane i poddawane w każdym przypadku przeglądowi administracyjnemu oraz by istniała możliwość zaskarżenia ich na drodze sądowej, obejmująca możliwość wydania środków tymczasowych”.

- Sąd odmówił jednak odrzucenia pozwu, uznając, że właściwą ścieżką jest postępowanie sądowe, bowiem w dyrektywie nie ma jednoznacznego zapisu odwołującego się do sądownictwa administracyjnego - tłumaczy mecenas Justyna z Kancelarii Radców Prawnych Koza-Nessman-Tajak-Mura sp.p. z Katowic, która reprezentowała walczącego o refundację leczenia chorego. I choć sąd przyzywał, że był gotów wydać wyrok (co do refundacji kosztów leczenia) już teraz, w związku z zarzutami Funduszu, przesunięto sprawę na koniec września.

Źródło: GazetaPrawna.pl / Dziennik Gazeta Prawna