Cały czas pracujemy i opiekujemy się naszymi pacjentami.

Chcę zamówić

Nie czekaj z decyzją o usunięciu zaćmy

15.08.2014
Nie czekaj z decyzją o usunięciu zaćmy

Nie czekaj z decyzją o usunięciu zaćmy

Polski rząd szykuje pacjentom kilka niemiłych niespodzianek. Po pierwsze już wkrótce, żeby się dostać do lekarza okulisty – konieczne będzie skierowanie od lekarza rodzinnego. Co znów wydłuży kolejki i sprawi, że usunięcie zaćmy stanie jeszcze bardziej utrudnione.  Po drugie – przez system limitów kwot przeznaczonych na zwroty leczenia za granicą - skutecznie ograniczony może zostać dostęp do gwarantowanej nam przez prawo Unii Europejskiej opieki w krajach Wspólnoty.

Co prawda nikt nie zabroni nam poddania się w innym kraju leczeniu – w tym również zabiegowi usunięcia zaćmy, ale na zwrot kosztów NFZ może nam kazać dość długo czekać. Wszystko to z troski, by oczywiście ludziom żyło się lepiej…Dlatego nie warto czekać i lepiej już dziś podjąć decyzję o usunięciu zaćmy.


Pod koniec lipca Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów Komisji Europejskiej przypomniała, że już 27 stycznia br. wezwała Polskę do usunięcia uchybień i pełnego wdrożenia Dyrektywy 2011/24/UE. Przypomnijmy, bo pamiętać warto, że zgodnie z art. 21 dyrektywy państwa członkowskie były zobowiązane do wprowadzenia w życie wszelkich aktów prawnych niezbędnych do jej wdrożenia najpóźniej do 25 października ubiegłego roku.

Musimy pamiętać, że nie wdrożenie tej dyrektywy może oznaczać dotkliwe sankcje finansowe dla państwa, które uchyla się od implementacji danego prawa do krajowego systemu prawnego. 

Sejm przyspiesza

Dziś już wiemy, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu w dniach 27 – 29 sierpnia pierwszym punktem porządku obrad ma być Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – czyli tzw. ustawy transgranicznej. Projekt wprowadza – budzące jednak sprzeczne opinie prawników mechanizmy ostrożnościowe, takie jak limity środków, które będą mogły być co roku przeznaczone na refundację. 
Projekt przewiduje, że ubezpieczony w Polsce pacjent będzie mógł otrzymać zwrot kosztów leczenia przeprowadzonego w innym kraju UE, według stawek stosowanych przy rozliczaniu kosztów takich samych świadczeń w Polsce. Podstawą do zwrotu będzie rachunek z zagranicznej placówki medycznej. W niektórych przypadkach, zwrot kosztów będzie wymagał uprzedniej zgody NFZ.
- Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów Komisji Europejskiej w piśmie z dnia 25 lipca 2014 roku zwraca jednak uwagę, że na mocy art.8 ust2 lit.a, państwa członkowskie UE mają możliwość uzależnienia zwrotu kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej od uzyskania wcześniejszej zgody, jeżeli opieka ta obejmuje pobyt w szpitalu przez co najmniej jedna noc lub wymaga użycia wysoce specjalistycznej i kosztownej infrastruktury lub aparatury medycznej – zauważa mecenas Justyna Prus. 

Mamy jednak jeszcze jeden spór

Według wielu prawników, od 25 października 2013 r. pacjenci mogą otrzymać od krajowego płatnika zwrot kosztów za leczenie za granicą. Według MZ dopiero ustawa będzie "podstawą składania i rozpatrywania wniosków o zwrot kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej". Ocena NFZ była, i do tej pory jest, taka sama: brak ustawy uniemożliwia wypłaty.

Kancelaria Radców Prawnych Koza – Nessman – Tajak – Mura z Katowic, która w styczniu 2014 roku złożyła do Komisji Europejskiej skargę w sprawie nieprzestrzegania dyrektywy 2011/24/UE przez Polskę , a co za tym idzie naruszenia praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej uzasadniała, że nie ma najmniejszych wątpliwości, że dyrektywę należy stosować bezpośrednio, mimo że nie ma przepisów wykonawczych. 
- Najpierw opinię te podzielił Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia wskazując ponadto, że wszelkie ograniczenia i zgody są możliwe dopiero gdy dane prawa zostaną implementowane do polskiego systemu prawnego. Teraz jednoznacznie brzmiącą opinię wydała Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów Komisji Europejskiej – zgodnie z którą przepisy Dyrektywy 2011/24/UE muszą być stosowane bezpośrednio – argumentuje Wojciech Koza.

Przemówił sąd: dyrektywę należy stosować wprost

Najważniejsze przesłania płynące z dotychczasowych procesów są takie: po pierwsze, unijna dyrektywa obowiązuje w Polsce – i zgodnie z orzeczeniem Sądu pacjenci mogą dochodzić zapłaty na jej podstawie.  Czyli nie mniej i nie więcej tylko Sądy obaliły twierdzenie NFZ, który z uporem  utrzymywał, że nie ma podstaw prawnych do wypłaty – podkreśla mecenas Justyna Prus z Kancelarii Koza – Nessman – Tajak – Mura. Po drugie, zdaniem Sądów rozpatrujących sprawy polskich pacjentów NFZ jest zobowiązany do płacenia – znów oddalając podnoszony przez NFZ argument , że to żądanie zwrotu poniesionych kosztów powinno być kierowane do Skarbu Państwa. Wreszcie Sądy wskazywały, że pacjent nie tylko może, ale przede wszystkim ma prawo dochodzić zapłaty w sądzie – i tym razem  uznając argument NFZ, który podnosił zarzut niewłaściwości drogi postępowania sądowego – za błędny.  Nie ulega wątpliwości, że gdyby nie wakacje mielibyśmy kolejnych kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt spraw na wokandzie. – Tylko nasza kancelaria prowadzi blisko 30 spraw związanych z dochodzeniem zapłaty w sprawach, które miały miejsce od 25 października 2013 r. - zapowiada mecenas Justyna Prus.

Ministerstwo pójdzie po rozum do głowy?

Pod koniec lipca łączna wartość wniosków o zwrot kosztów leczenia przekroczyła 1,3 miliona złotych. 
Według oficjalnych danych Centrali NFZ: z 49 wniosków o zwrot kosztów leczenia dziewięć popartych zostało pozwem sądowym. Najwięcej spraw trafiło do sądu w województwie śląskim. Jeden pozew wpłynął w oddziale łódzkim, w małopolskim złożono trzy pozwy. Według portalu gazeta prawna.pl Ministerstwo Zdrowia pracuje nad rozwiązaniem, które ma umożliwić pacjentom zwrot kosztów leczenia za granicą. Dotychczas NFZ z uporem godnym lepszej sprawy odmawiał tego zwrotu stosując różne wybiegi. Zarówno Sąd w Krakowie, jak i Katowicach oddalał je punkt po punkcie. 
- Najsensowniejszym rozwiązaniem dla setek pacjentów, którzy już skorzystali z dobrodziejstwa Dyrektywy UE i medycznej opieki transgranicznej byłaby taka poprawka do ustawy, która pozwoliłaby na zwrot kosztów bez procesów. To oznacza niesamowite oszczędności dla budżetu państwa. NFZ nie musiałby wtedy płacić kosztów przegranych procesów Co więcej im szybciej NFZ dokonałby zwrotu kosztów leczenia, tym mniejsze zapłaciłby odsetki od zaległych zobowiązań – zdecydowanie przekonuje mecenas Justyna  Prus.
Polska nie byłaby pierwszym krajem, który tak zrobi. Np. w Danii pacjenci mogli korzystać z nowych uprawnień, niezależnie od stanu prac nad wprowadzeniem unijnych przepisów.

Źródło: PR FORHANG-Silesia dla NEOVIZE POLSKA