Cały czas pracujemy i opiekujemy się naszymi pacjentami.

Chcę zamówić

NIE PRZEKŁADAJ USUNIĘCIA ZAĆMY NA PÓŹNIEJ!!!

24.09.2014
NIE PRZEKŁADAJ USUNIĘCIA ZAĆMY NA PÓŹNIEJ!!!

Senat na dzisiejszym posiedzeniu zajął się tzw. ustawą o transgranicznej opiece zdrowotnej. MZ zgłosiło poprawkę umożliwiającą zwrot kosztów leczenia za granicą w okresie od momentu obowiązywania Dyrektywy Transgranicznej do wejścia w życie ustawy.
- Przygotowaliśmy rozwiązanie dotyczące finansowania świadczeń wykonanych przez polskich pacjentów za granicą od momentu wejścia w życie dyrektywy, a jeszcze zanim zacznie obowiązywać ustawa" - podkreślił Sławomir Neumann wiceminister zdrowia. 

To znaczy, że każdy - kto do czasu wejścia w życie rozporządzeń wykonawczych do ustawy podda się zabiegowi usunięcia zaćmy w naszej klinice ma możliwość uzyskania refundacji tego zabiegu z NFZ .
Zatem nie warto odkładać tej decyzji na potem.

WPROST Z SENATU RP 

Prawo zwrotu od NFZ poniesionych kosztów świadczenia opieki zdrowotnej – świadczenia gwarantowanego, uzyskanego w innym państwie Unii Europejskiej będzie przysługiwało za świadczenia, co do którego uprzednio było wydane skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lub wykonującego zawód w innym niż Polska państwie członkowskim UE). Podstawę zwrotu stanowi rachunek wystawiony przez zagranicznypodmiot, który udzielił świadczenia. Zwrot kosztów jest dokonywany w wysokości odpowiadającej kwocie finansowania stosowanego w rozliczeniach NFZ w ramach umów ze świadczeniodawcami (zwrot obejmuje także koszty leków, wyrobów medycznych zakupionych w innym kraju UE na podstawie polskiej recepty wystawionej przez uprawnioną osobę albo lekarza wykonującego zawód w innym państwie członkowskim UE, również koszty leków nabytych w polskiej aptece na podstawie recepty lekarza z innych państw Unii).

61. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji - ustawa w trakcie dyskusji. Powyższy zapis ma poparcie koalicji rządzacej.