Cały czas pracujemy i opiekujemy się naszymi pacjentami.

Chcę zamówić

Pozbąć się zaćmy, wykorzystaj zniżkę

02.10.2014
Pozbąć się zaćmy, wykorzystaj zniżkę

Wybierając odpowiedni rodzaj soczewki można wraz z zaćmą w czasie jednego, bezbolesnego i kilkunastominutowego zabiegu - raz na zawsze pozbyć się astygmatyzmu, krótkowzroczności i zapomnieć o okularach. Decydując się na zabieg w Klinice Neovize zgodnie z europejskim i polskim prawem przysługuje nam refundacja poniesionych kosztów według stawek NFZ.

Jeszcze pod koniec XX wieku w Polsce, zaćma jednoznacznie kojarzyła się z powolną, lecz nieuchronną utratą wzroku. Wieloletnie oczekiwanie na zabieg opłacany przez państwo, problemy z dobrymi soczewkami i astronomiczne ceny prywatnych zabiegów były barierą trudną do pokonania.  Dziś jest inaczej. Przede wszystkim, dlatego, że ceny zabiegów w Klinice Neovize w Czeskim Cieszynie są zdecydowanie niższe niż w Polsce, czas oczekiwania to najwyżej dwa, trzy tygodnie – a dodatkowo zgodnie z przyjętą właśnie przez polski Sejm i Senat  ustawą – pacjent otrzyma refundację kosztów zabiegu według stawek obowiązujących w Polsce. Chociaż nie wiadomo jeszcze, kiedy ustawę podpisze prezydent - nic nie wskazuje, aby dokonowywano w niej kolejnych zmian. Natomiast co warto podkreślić - poprawki umożliwiające zwrot kosztów leczenia od dnia 24 października do dnia wejścia wspomnianej w zycie ustawy - Senat wniósł na prośbę Ministerstwa Zdrowia. 

- Świadczeniobiorcom, na mocy prawa unijnego, należy się zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych lub zaordynowanych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej po 24 października 2013 r., mimo że nie obowiązywały jeszcze odpowiednie przepisy prawa krajowego przewidujące taki zwrot kosztów. Do tych świadczeń nie będą miały również zastosowania przepisy dotyczące uprzedniej zgody - tłumaczył na antenie TVN 24  - rzecznik prasowy ministra zdrowia Krzysztof Bąk.

Dlatego nie warto czekać i już dziś umówić się na wizytę kwalifikującą do zabiegu.

Kto późno przychodzi ten….

Nikt nie ma już wątpliwości, że zdecydowanie prostsze dla chirurga i mniej uciążliwie dla oka jest usunięcie zmętniałej soczewki we wczesnym stadium zaawansowania choroby. Dlatego w Neovize uważamy, że zaćma powinna być operowana wtedy, kiedy zaczyna przeszkadzać w codziennych czynnościach, kiedy staje się powodem dyskomfortu i komplikuje życie. Nic i nikt nie ma prawa skazywać pacjenta na utratę wzroku.

Katarakta uniemożliwia przechodzenie promieni światła do siatkówki i powoduje wrażliwość na światło, przymglone widzenie, zaburzenia i zniekształcenia widzenia. W trakcie operacji zaćmy chirurg usuwa z oka zmętniałą soczewkę i zastępuje ją nową, syntetyczną soczewką wewnątrzgałkową, która już nie zmętnieje.  Wybierając odpowiedni rodzaj soczewki można raz na zawsze zapomnieć o okularach. 

Różne oczekiwania – różne rozwiązania

Dla pacjentów, którzy równocześnie z zaćmą chcą rozwiązać problemy wynikające z wad krótko lub dalekowzroczności, najlepszym rozwiązaniem jest wszczepienie wewnątrzgałkowej soczewki wieloogniskowej AcrySof ReSTOR firmy Alcon. Zapewnia ona widzenie wysokiej, jakości w szerokim zakresie – zarówno do bliży, jak i na średnie odległości. To znaczy, że nie ma już konieczności stosowania okularów do czynności, do których dotychczas były one niezbędne.

Dzięki tej soczewce pacjent będzie mógł znów, tak ja za młodych lat kierować samochodem i jeździć na rowerze. Poczyta ulubioną książkę lub gazetę. Pomoże wnukom układać puzzle.

Jeśli obok zaćmy, u pacjenta wykryto astygmatyzm, rozwiązaniem jest zastosowanie wewnątrzgałkowej soczewki torycznejAcrySof Toric.  Dzięki niej widzenie będzie ostre z dokładnymi obrysami. W sytuacji, gdy dodatkowo obok astygmatyzmu, występuje krótko lub dalekowzroczność, można zastosować wieloogniskową soczewkę toryczną Acrysof ReSTOR Toric - z żółtym filtrem chroniącym siatkówkę, która zapewnia widzenie bliży, dali oraz na średnie odległości bez okularów oraz koryguje astygmatyzmu.

Dla kierowców odpowiednia będzie soczewka asferyczną AcrySof IQ, która poprawia jakość i ostrość widzenia podczas niesprzyjających warunków pogodowych. Ułatwia prowadzenie samochodu we mgle, w jesiennej szarudze i w nocy. Zapobiega też efektowi nagłego oślepienia przez nadjeżdżający z naprzeciwka lub jadący za nami samochód.

Dlaczego w Czechach?

Cena zabiegu usunięcia zaćmy w Klinice Neovize, jest wyjątkowo atrakcyjna. Biorąc pod uwagę rodzaj stosowanych soczewek, jest zdecydowania niższa niż oferowana przez inne placówki. Dodatkowo umiejętności czeskich okulistów od wielu lat są wysoko oceniane w całej Europie, a każdy z naszych chirurgów przeprowadza rocznie ponad 1000 operacji zaćmy. Nie ma też bariery językowej.

Zgodnie z europejskim i polskim prawem wszystkim, którzy zdecydują się na zabieg usunięcia zaćmy na terenie państw UE przysługuje refundacja w kwocie obowiązującej w kraju opłacania składki zdrowotnej.

W drugiej połowie września senat przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ta nowelizacja reguluje kwestię zwrotu kosztów leczenia za granicą. Narodowy Fundusz Zdrowia będzie finansował świadczenia, które przysługują pacjentom w Polsce. Zgodnie z przyjęta przez polski parlament ustawą pacjenci, którzy skorzystają z odpłatnych usług zdrowotnych w innym państwie UE, będą mogli ubiegać się o zwrot kosztów tych świadczeń od NFZ wg stawek stosowanych w Polsce. Przyjęte przepisy umożliwia otrzymanie zwrotu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w innym państwie UE w okresie przed wejściem w życie tej ustawy, wyłączając obowiązek uzyskania uprzedniej zgody NFZ, za okres sprzed obowiązywania dyrektywy. Przypomnijmy, że korzystanie z usług czeskiej służby zdrowia umożliwia nam obowiązująca od 23 października 2013 r. we wszystkich państwach członkowskich UE dyrektywa z 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Dzięki niej, jako pacjenci - mamy takie same uprawnienia jak wszyscy Europejczycy.

- Dlatego nie warto czekać i już dziś umówić się na wizytę kwalifikującą do zabiegu – podkreśla Ewa Nieć, doradca ds. polskiego rynku w NeoVize. – Nasi lekarze pomogą wybrać najlepsze rozwiązanie dla państwa wzroku - a rodzaj wszczepianych soczewek dostosują do indywidualnych wymagań i oczekiwań. Już po kilkunastu dniach od wizyty nasi pacjenci znów mogą się cieszyć wszystkimi kolorami jesieni – kończy Ewa Nieć.

Październik miesiącem oszczędzania

To slogan znany nam wszystkim z czasów, gdy uczyliśmy się oszczędzać w książeczkach SKO w szkołach podstawowych. W Klinice Neovize „październik wydłużamy do grudnia”. Przez najbliższe trzy miesiące w bezpłatnej, kolportowanej na Śląsku i w Zagłębiu gazecie „Nasze Miasto” zamieszczamy atrakcyjny kupon rabatowy. Szukajcie go 2, 16 i 30 października – oraz 13,27 listopada i 11 grudnia.  Potem wystarczy telefon i zapraszamy do nas.