Cały czas pracujemy i opiekujemy się naszymi pacjentami.

Chcę zamówić

NFZ zwróci za leczenia - w tym również koszty usunięcia zaćmy w NeoVize !

29.10.2014
NFZ zwróci za leczenia - w tym również koszty usunięcia zaćmy w NeoVize !

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski podpisał 28.10.2014 roku ustawę umożliwiajacą zwrot kosztów leczenia za granicą. 

POLSCY PACJENCI Z PEŁNIĄ PRAW DO LECZENIA ZA GRANICĄ 
NFZ zwróci za leczenia - w tym również koszty usunięcia zaćmy w NeoVize!

Jak czytamy na stronie Kancelarii Prezydenta RP:
Prawo zwrotu od NFZ poniesionych kosztów świadczenia opieki zdrowotnej – świadczenia gwarantowanego, uzyskanego w innym państwie Unii Europejskiej będzie przysługiwało za świadczenia, co do którego uprzednio było wydane skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lub wykonującego zawód w innym niż Polska państwie członkowskim UE). Podstawę zwrotu stanowi rachunek wystawiony przez zagraniczny podmiot, który udzielił świadczenia. Zwrot kosztów jest dokonywany w wysokości odpowiadającej kwocie finansowania stosowanego w rozliczeniach NFZ w ramach umów ze świadczeniodawcami (zwrot obejmuje także koszty leków, wyrobów medycznych zakupionych w innym kraju UE na podstawie polskiej recepty wystawionej przez uprawnioną osobę albo lekarza wykonującego zawód w innym państwie członkowskim UE, również koszty leków nabytych w polskiej aptece na podstawie recepty lekarza z innych państw Unii).