Chcę zamówić

MUDr. Roman Vanžura
Dyrektor Kliniki okulistycznej NeoVize Czeski Cieszyn i Poprad

MUDr. Roman Vanžura

MUDr. Roman Vanžura ukończył Wydział Medycyny Ogólnej na Uniwersytecie Karola w Pradze. Po ukończeniu studiów pracował przez 10 lat na oddziale internistycznym szpitala w Berounie. Po uzyskaniu specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii został lekarzem prowadzącym oddziału intensywnej opieki medycznej i zastępcą ordynatora. W 1994 roku otworzył prywatną klinikę kardiologiczną w mieście Beroun. Od 2011 jest założycielem i współwłaścicielem spółki Kardio Berou, która prowadzi sieć poradni kardiochirurgicznych.

Od 1992 roku pracował również w kilku firmach zajmujących się sprzedażą urządzeń i materiałów medycznych. W latach 2001-2012 pełnił funkcję Dyrektora działu medycznego firmy Carl Zeiss dla Czech i Słowacji. Właśnie tutaj był bardzo blisko związany z oftalmologią, ponieważ firma Carl Zeiss jest jednym z największych producentów i dostawców urządzeń i materiałów dla tej dziedziny na świecie.

W latach 2013-2017 pracował w austriackiej firmie Vamed jako manager projektu i dyrektor szpitala w Sedlčanach.

W październiku 2017 roku objął stanowisko dyrektora nowootwartej kliniki Neovize w Popradzie oraz dyrektora kliniki NeoVize w Czeskim Cieszynie.

MUDr. Roman Vanžura uzyskał Diploma in Management z Open University Pradze, jest absolwentem Akademii Zarządzania MERCURI oraz szeregu kursów i seminariów dotyczących problematyki zarządzania, marketingu, organizacji pracy oraz umiejętności sprzedażowych. Regularnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowcyh konferencjach w dziedzinie okulistyki i zarządzania w ochronie zdrowia.