Chcę zamówić

Jana Botyánszká
Pielęgniarka Klinika Neovize Czeski Cieszyn

Jana Botyánszká

Ukończyła Średnią Szkołę Zdrowotną w Karwinie. Przed urlopem macierzyńskim pracowała w szpitalu w Boguminie. Po powrocie jej życie zawodowe jest związane już tylko z okulistyką. Od roku 1994 do 2016 pracowała w szpitalu w Frydku Mistku jako instrumentariuszka na sali operacyjnej oddziału okulistycznego. Ukończyła również specjalizację jako "instrumentariuszka na salach operacyjnych“. W wolnym czasie lubi przeczytać sobie ciekawą książkę, wybrać się w góry czy uczestniczyć w zajęciach fit ball z dużymi piłkami.