Chcę zamówić

QUO VADIS moderní oftalmologie? aneb co nám pokrok přináší…
24.06.2012

Díky laseru odkládáme brýle

Stále více lidí v poslední době vystavuje zrak léčivým účinkům laseru a odkládá své brýle. Laserové operace dioptrických vad se staly rutinním zákrokem. Na Oční klinice DuoVize používají při tzv. refrakční laserové operaci (NeoLASIK) dva typy laserů - femtosekundový laser (Visumax) a excimerový laser (Mel 80). Úkolem excimerového laseru je vytvořit jemnou a přesnou lamelku na svrchní části rohovky, která je následně odklopena. Pro technicky zdatné čtenáře: Femtosekundový laser pracuje metodou disrupce: na základě soustředěného laserového paprsku dojde ve tkáni rohovky k malému výboji, který naruší vazby mezi jednotlivými buňkami a umožní mechanicky oddělit vrstvy rohovky. Čím přesnější zaostření paprsku, tím nižší energii je možno použít, a tím je i výsledný řez přesnější a hladší. Poté nastupuje excimerový laser, pomocí kterého odstraní zkušený chirurg “dioptrie”. Opět pro technicky zdatné čtenáře: U excimerových laserů se pracuje s efektem evaporizace, kdy každý jednotlivý výstřel laseru „odstřelí“ z povrchu mikroskopickou částečku tkáně. Tímto způsobem se potom povrch rohovky opracovává do předem vypočítaného tvaru a síly.

A co dál? Požadavky na přesnost provedení laserového zákroku jdou ještě dál. Navíc každé oko je jiné, každá vada je individuální.„Při zákroku NeoLASIK HD, který je zárukou nejvyšší kvality zraku, je podkladem pro práci laseru digitální mapa oka zkonstruovaná na základě měření oka speciálním přístrojem, který měří optickou soustavu oka v několika stech bodech. Dokáže zachytit a popsat i drobné, ale zrakově velmi významné nepravidelnosti optického systému oka, které v průběhu zákroku pak laser také ošetřuje,“ vysvětluje MUDr. Lucie Valešová, primářka Oční kliniky DuoVize.

A úplná novinka … Ještě před nedávnem byly operace šedého zákalu, implantace fakických čoček, refrakční a presbyopická výměna čočky provedené speciálním femtosekundovým laserem pouhým snem. Avšak od dubna má tým nejzkušenějších očních mikrochirurgů, jehož členem je šéfchirurg Oční kliniky DuoVize, MUDr. Lubomír Továrek, k dispozici nejmodernější femtosekundový laser LenSx, pomocí kterého umí tyto operace provádět bez použití ostrých nástrojů. „Výsledky provedených operací prokázaly, že laser je 10x přesnější než člověk“, říká MUDr. Lubomír Továrek a upřesňuje: „Femtosekundový laser LenSx v předním pouzdře čočky s přesností, které nemůže žádný chirurg dosáhnout, vytvoří jemné a přesné operační řezy a pokud pacient trpí astigmatismem, pak provede také astigmatické nářezy. Dokonalá přesnost je důležitá především pro ideální polohu umělé nitrooční čočky, což je nezbytné pro dlouhodobě ostré vidění, především u tzv. prémiových čoček, jako jsou čočky akomodační, multifokální a torické.“ Že se jedná o správnou cestu dokazují i čísla zájmu o zákrok v USA. Od začátku roku se celosvětově tempo nárustu nových zákroků neustále zvyšuje a v současnosti je meziměsíční nárust více než trojnásobný. Ke konci dubna operaci katarakty laserem LenSx podstoupilo v USA již více než 27 000 osob.