Napisz do nas Masz pytanie?

Warunki użytkowania i przetwarzania danych osobowych

Dziękujemy za skorzystanie z usług naszej strony. Usługi są świadczone przez Neovize SL s.r.o., NIP: 29149878, z siedzibą: Na Truhlářce 2067/6, Praga 8, 18000.

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Neovize SL s.r.o, NIP: 29149878, z siedzibą: Na Truhlářce 2067/6, Praga 8, 180 00 (zwana dalej "Administratorem") w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych) (zwane dalej tylko  "rozporządzeniem").

 

 

JAKIE DANE PRZETWARZAMY I W JAKIM CELU

 

1) Odwiedziny witryny – pliki cookies:

Pliki cookie są przetwarzane podczas przeglądania witryny. Niektóre z tych plików umożliwiają nam prawidłowe funkcjonowanie i łączenie Twoich działań podczas przeglądania witryny.

Zbiór plików cookie do takich celów może być traktowany jako przetwarzanie danych osobowych. Takie przetwarzanie jest oparte na podstawach prawnych - uzasadnionego interesu Administratorów, i pozwala na to art. 6 ustęp 1 punkt. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dawniej i dalej tylko "rozporządzenie").

Strony internetowe mogą być również używane w trybie, który nie zbiera danych o zachowaniach odwiedzających - ten tryb jest możliwe albo skonfigurować w ustawieniach przeglądarki, lub może być podniesiony przeciwko takiemu zbieraniu danych w oparciu o uzasadniony interes Administratorów sprzeciw na podstawie art 21 Rozporządzenia, poprzez wysłanie na adres kontaktowy klinika@neovize.pl. Twój sprzeciw zostanie natychmiast oceniony, najpóźniej w ciągu 30 dni od jego otrzymania. Cookies niezbędne do funkcjonalności strony będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do funkcjonowania serwisu.

Jeżeli zakwestionujesz przetwarzanie cookies technicznych niezbędnych do funkcjonowania strony internetowej, w takim przypadku nie można zagwarantować pełną funkcjonalność i kompatybilność stron internetowych.

Cookies, które są pobierane do mierzenia ruchu na stronie i tworzenia statystyk dotyczących ruchu i zachowania użytkowników na stronie są traktowane jako całość i w zbiorowej pseudonymizowanej formie.

Dla celów ukierunkowanych ofert w ramach reklamy na innych stronach internetowych i portalach społecznościowych również przekazujemy tym stronom i sieciom informacje o twoim zachowaniu na stronie.

Pliki cookie dotyczące kierowania reklam są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, która pochodzi z ustawień przeglądarki. Udzielasz zgody na okres określony poniżej dla poszczególnych plików cookie dotyczących marketingu. Zgodę na gromadzenie danych w celach marketingowych cookie można odwołać w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia odpowiedniej przeglądarki internetowej lub wysłać email na podany poniżej adres kontaktowy klinika@neovize.pl.

Pliki cookie są przechowywane przez czas określony poniżej dla każdego rodzaju pliku cookie, ale nie dłużej niż 24 miesiące po ostatnim użyciu.

Opis poszczególnych rodzajów plików cookies

Niezbędne funkcjonalne i wydajnościowe pliki cookies

Korzystanie z funkcjonalnych plików cookie jest kluczem do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i użyteczności naszej witryny internetowej. Te pliki cookies umożliwiają witrynie realizację jej podstawowych funkcji. Bez tych plików cookies witryna może nie działać prawidłowo lub jej funkcjonalność może być znacznie ograniczona. Wydajne pliki cookie pomagają naszej witrynie internetowej zapamiętać informacje, które zmieniają sposób działania lub wyglądu witryny. Dlatego też przetwarzamy pliki cookie wydajnościowe w taki sam sposób, jak pliki cookie funkcjonalne, w oparciu o prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu funkcjonalności naszych stron internetowych.

Analityczne pliki cookie

Analityczne pliki cookie pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję z naszą witryną. Zbierają anonimowo dane na temat korzystania z naszego serwisu, co pozwala nam na analizę tych danych. Przetwarzanie plików cookies analitycznych odbywa się na podstawie Twojej zgody, którą możesz w każdej chwili wycofać.

Reklamowe pliki cookie

Marketingowych plików cookies używamy głównie w celu śledzenia preferencji osób odwiedzających naszą stronę. Marketingowe pliki cookie pozwalają nam wyświetlać Ci reklamy, które są dla Ciebie istotne i interesujące, a także wyświetlać Ci nasze reklamy, gdy odwiedzasz witrynę innego operatora.

W związku z danymi osobowymi wykorzystujemy reklamowe pliki cookies, które pozwalają nam oferować Państwu odpowiednie oferty naszych usług na stronach partnerskich, takich jak Google, Facebook czy Seznam. Są to w szczególności dane osobowe w postaci adresu IP, imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu. Używamy tych informacji wyłącznie w formie zaszyfrowanej jednokierunkowo. Przetwarzamy te pliki cookies na podstawie Twojej zgody, którą możesz w każdej chwili odwołać.

Mierzenie konwersji za pomocą Google Ads

Na stronie stosujemy pomiar konwersji za pomocą Google Ads, który obejmuje funkcjonalność konwersji rozszerzonej w celu zwiększenia trafności mierzonych konwersji. Dane marketingowe dotyczące osób odwiedzających naszą witrynę są przesyłane do Google w celu dalszej poprawy trafności pomiaru konwersji. Jeszcze przed wysłaniem dane te są szyfrowane w celu zapewnienia maksymalnej ochrony. Google może je powiązać ze swoją bazą danych właśnie w celu dokładniejszego pomiaru konwersji. Informacje o osobach odwiedzających naszą witrynę, które przekazujemy w ten sposób Google, to dane, które wprowadzasz do formularzy na naszej stronie, takich jak formularz zamówienia czy formularz kontaktowy. Przekazując dane osobowe, Google staje się kolejnym administratorem, w pozostałych przypadkach jest naszym podmiotem przetwarzającym. Wszelkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Google znajdziesz tutaj: https://policies.google.com/technologies/ads i https://policies.google.com/privacy lub za pośrednictwem własnych kont użytkowników.


2) Wysłanie formularza kontaktowego lub rezerwacji wizyty:

Przesyłając formularz kontaktowy lub zamówienie na konsultację, przetwarzamy następujące informacje:

 • imię i nazwisko
 • E-mail
 • numer telefonu
 • wiek
 • adres
 • Adres IP
 • wskazane przez Ciebie problemy zdrowotne

 

Przetwarzanie danych osobowych - imiona, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail umożliwia art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia  - przetwarzanie jest niezbędne do wdrożenia środków podjętych przed zawarciem umowy na wniosek osoby, której dane dotyczą. Te dane osobowe muszą zostać przetworzone, aby umożliwić komunikację między Tobą a Administratorem.


W przypadku przetwarzania danych osobowych związanych z przez Ciebie opisanymi problemami zdrowotnymi jest to przetwarzanie tzw. specjalnej kategorii danych osobowych. Przetwarzanie to jest konieczne, aby polecić odpowiednie usługi oferowane przez Administratora, ale jest całkowicie dobrowolne. Dla takiego procesu wymagana jest jednak Twoja wyraźna zgoda, ktorą nam kliknięciem w „zaznajomienie się / zgoda na przetwarzanie danych osobowych” udzielasz. Przetwarzanie takie jest następnie dozwolone w art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia.


 Dane osobowe są przetwarzane przez Administratorów w następujący sposób:

 • Zostanie wysłana odpowiedź na Twoje zapytanie za pośrednictwem poczty e-mail.
 • Adres IP jest zapisywany w celu ewentualnego wykrycia działań spamujących i możliwości obrony przed tymi działaniami poprzez blokowania dostępu dla tych adresów IP. Przetwarzanie takie umożliwia art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - uprawniony interes Administratorów. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu twojego adresu IP wysłaniem emaila pod adresem klinika@neovize.pl.


Dane te będą przetwarzane przez Administratora na czas trwania rozmów o usłudze, ale nie dłużej niż 3 lata od ostatniego powiadomienia, chyba że zostanie zawarta umowa. W tym przypadku komunikacja będą archiwizowana przez 10 lat od ostatniej wykonanej usługi ze względu na możliwą obronę praw Administratora, a także w związku z obowiązującymi przepisami w zakresie usług zdrowotnych.

 

3) Wysłanie zapytania do online poradni

Przesyłając zapytanie do online poradni lub po wystawieniu opinii przetwarzamy następujące dane:

 • imię i nazwisko lub pseudonim
 • E-mail
 • Adres IP
 • wszelkie inne dane osobowe, które dobrowolnie wypełniasz w swoim tekście

 

Przetwarzanie danych osobowych umożliwia art. 6 ust. 1  lit. a) Rozporządzenia - Twoja zgoda. W przypadku przetwarzania danych osobowych dotyczących problemów zdrowotnych, które opisałeś, jest to przetwarzanie tzw. specjalnej kategorii danych osobowych. To podanie danych jest całkowicie dobrowolne. Jednak w przypadku takiego przetwarzania wymagana jest Państwa wyraźna zgoda, którą poprzez kliknięcie w "zaznajomienie się / wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych" udzielasz. Przetwarzanie takie jest następnie możliwe na mocy art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia.

Wszystkie te dane osobowe będą przetwarzane przez Administratorów przez okres 6 lat od opublikowania zapytania lub wystawienia opinii.
 
Adres IP jest zapisywany w celu ewentualnego wykrycia działań spamujących i możliwości obrony przed tymi działaniami poprzez blokowania dostępu dla tych adresów IP. Przetwarzanie takie umożliwia art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - uprawniony interes Administratorów. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu twojego adresu IP wysłaniem emaila pod adresem klinika@neovize.pl.

 

4) Zamówienie newslettera lub przewodnika do pobrania

Zamawiając biuletyn lub przewodnik do pobrania, przetwarzamy następujące dane:

 • E-mail
 • Adres IP

 

Przetwarzamy Twój adres e-mail przez okres 3 lat od udzielenia Twojej zgody do wysyłania ofert handlowych. Przetwarzanie takie umożliwia art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę wysyłając email pod adres klinika@neovize.pl lub anulować subskrypcję newslettera w przesłanej ofercie.

Jeżeli zamówiłeś przewodnika do pobrania, będziemy przetwarzać Twój adres e-mail na czas potrzebny do realizacji tego zamówienia, jednak maksymalnie przez okres 3 lat. Przetwarzanie takie umożliwia art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.

.Adres IP jest zapisywany w celu ewentualnego wykrycia działań spamujących i możliwości obrony przed tymi działaniami poprzez blokowania dostępu dla tych adresów IP. Przetwarzanie takie umożliwia art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - uprawniony interes Administratorów. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu twojego adresu IP wysłaniem emaila pod adresem klinika@neovize.pl.

 

KTO DANE PRZETWARZA

Przetwarzanie danych osobowych jest wykonywane przez Administratora, dane osobowe mogą jednak dla Administratora przetwarzać również następujący administratorzy:


a. Dostawcy oprogramowania / IT oraz agenci usług i inne współpracujące podmioty:

 • INDIGO Multimedia, s.r.o. (webmaster, usługodawca internetowy i systemu CRM)
 • Atweb Consulting, s.r.o (agencja marketingowa)


b. Alternatywnie, inni dostawcy oprogramowania, usług i aplikacji do przetwarzania, którzy nie są obecnie spółką wykorzystywani.

 

 

JAKIE SĄ TWOJE OPCJE I PRAWA

Należy pamiętać, że zgodnie z Rozporządzeniem masz prawo:

 

 • do odwołania zgody w dowolnym momencie, i to np. wysłaniem emaila lub listu na dane kontaktowe Spółki lub pod adres email: klinika@neovize.pl
 • wymagać od nas informacji jakie twoje dane osobowe przetwarzamy,
 • wymagać kopii przetwarzanych danych osobowych,
 • zażądać od nas dostępu do tych danych i zaktualizować lub poprawić te dane, lub zażądać ograniczenia przetwarzania,
 • wymagać od nas usunięcia danych osobowych,
 • sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu,
 • do przenoszenia danych w przypadku danych osobowych przetwarzanych automatycznie na podstawie zgody użytkownika lub realizacji zamówienia;
 • w przypadku wątpliwości dotyczących zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych należy złożyć skargę w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych lub zwrócić się do sądu.
 

 

ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI

Usługodawca zapewnia, że wszystkie dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującym prawem i są chronione przed niewłaściwym wykorzystaniem lub nieautoryzowanym dostępem stron trzecich.


Akceptując niniejsze warunki, w tym zasady ochrony prywatości, uznajesz, że ze względu na fakt, że jedną z usług strony internetowej jest publikacja i rozpowszechnianie informacji, mogą być te dane dalej indeksowane przez wyszukiwarki internetowe. Zasady te dotyczą wyłącznie usług świadczonych przez witrynę internetową Neovize Group, a nie usług, danych osobowych i innych informacji publikowanych trzecią stroną na stronach internetowych Neovize, na które można kliknąć na stronie internetowej usługodawcy (chodzi o tak zwane linki stron trzecich ).

 

 

DODATKOWE INFORMACJE

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych postanowień niniejszych Warunków.


Nieważność jakiegokolwiek postanowienia niniejszych warunków nie unieważnia pozostałych postanowień.

Usługodawca oraz Państwo zgadzacie się również, że niniejsze warunki podlegają prawu czeskiemu, i wszelkie spory wynikające z niniejszych warunków lub z nimi związane podlegają prawu Republiki Czeskiej i jurysdykcji sądów Republiki Czeskiej.

Niniejsze Warunki znoszą wcześniejsze warunki i stają się skuteczne w dniu ich publikacji na stronach internetowych Neovize.

Platební karty
Banner objednávka