Napisz do nas Masz pytanie?

Petr Kocian, Bc., MHA
Prezes Zarządu

Petr Kocian, Bc., MHA

Jest współzałożycielem Kliniki Okulistycznej „NeoVize" razem s MUDr. Josefem Hyclem.

Petr Kocian studiował dziedzinę Ekonomii i zarządzania w służbie zdrowia na Wydziale ekonomiczno-administracyjnym Uniwersytetu Masaryka w Brnie. W 1996 roku ukończył kurs managementu w służbie zdrowia w Fundacji Amerykańskiej H.O.P.E. Odbył również fachowe staże w placówkach służby zdrowia w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

W 1983 roku był w grupie 66 Czechów i Słowaków uwięzionych w Angoli (zajatých v Angole) przez żołnierzy opozycji przeciw-komunistycznej (UNITA). Z tą grupą był trzy miesiące w niewoli i przebył 1300 km długi marsz przez busz Angoli (1300 km dlouhý pochod napříč angolskou buší).

W latach 1994  - 1999 prowadził Szpital Miejski w miejscowości Neratovice. Od roku 1999 do 2002 roku w spółce Klient Pro s.r.o.(=sp. z o.o.)  brał udział w prowadzeniu Planu kontrolowanej opieki w miejscowości Střešovice i innych sprawach w dziedzinie ubezpieczenia zdrowotnego oraz zarządzania służbą zdrowia. Od roku 2000 pracował w Klinice Okulistycznej Lexum, gdzie stworzył koncepcję prywatnej placówki kataraktowej i stopniowo wybudował nowe miejsca pracy w miastach Praha, Hradec Králové, Ostrava i České Budějovice. Po opuszczeniu Lexum w czerwcu 2008 założył Klinikę Okulistyczną „NeoVize“, w roku 2009 Klinikę Okulistyczną  „NeoVize“ Praha a w roku 2010 Klinikę Okulistyczną „NeoVízia“ w miejscowości Bratislava.

Petr Kocian jest członkiem Czeskiej spółki  chirurgii refrakcyjnej i kataraktowej (České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie, ČSRKCH), Czeskiej Izby Lekarskiej Jana Evangelisty Purkyně (České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně) i Europejskiej spółki chirurgii kataraktowej i refrakcyjnej (Evropské společnosti kataraktové a refrakční chirurgie (ESCRS). Od 2013 roku działa w funkcji Członka Rady Nadzorczej ČSRKCH. Regularnie bierze udział w fachowych konferencjach krajowych i międzynarodowych w dziedzinie oftalmologii i managementu w służbie zdrowia. Petr Kocian jest lektorem Advance Institute - Healthcare Mangement Institute.