Chcę zamówić

Zarząd kliniki

Petr Kocian, Bc., MHA

Petr Kocian, Bc., MHA

Prezes Zarządu

Jest współzałożycielem Kliniki Okulistycznej „NeoVize“ razem z MUDr. Josefem Hyclem. 

Petr Kocian studiował dziedzinę Ekonomii i zarządzania w służbie zdrowia na Wydziale ekonomiczno-administracyjnym Uniwersytetu Masaryka w Brnie. W 1996 roku ukończył kurs managementu w służbie zdrowia w Fundacji Amerykańskiej H.O.P.E. Odbył również fachowe staże w placówkach służby zdrowia w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Pokaż więcej
MUDr. Roman Vanžura

MUDr. Roman Vanžura

Dyrektor Kliniki okulistycznej NeoVize Czeski Cieszyn i Poprad

MUDr. Roman Vanžura ukończył Wydział Medycyny Ogólnej na Uniwersytecie Karola w Pradze. Po ukończeniu studiów pracował przez 10 lat na oddziale internistycznym szpitala w Berounie. Po uzyskaniu specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii został lekarzem prowadzącym oddziału intensywnej opieki medycznej i zastępcą ordynatora.

W latach 2001-2012 pełnił funkcję Dyrektora działu medycznego firmy Carl Zeiss dla Czech i Słowacji. Właśnie tutaj był bardzo blisko związany z oftalmologią, ponieważ firma Carl Zeiss jest jednym z największych producentów i dostawców urządzeń i materiałów dla tej dziedziny na świecie.

W latach 2013-2017 pracował w austriackiej firmie Vamed jako manager projektu i dyrektor szpitala w Sedlčanach.

W październiku 2017 roku objął stanowisko dyrektora nowootwartej kliniki Neovize w Popradzie oraz dyrektora kliniki NeoVize w Czeskim Cieszynie.

 

Pokaż więcej