Napisz do nas Masz pytanie?

Prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D., FEBO
Chirurg okulista Klinika Neovize Czeski Cieszyn

Prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D., FEBO

W Klinice Okulistycznej NeoVize pracuje jako chirurg od lipca 2009 roku.

Prof. Jirásková ukończyła studia w 1989 roku na Wydziale Lekarskim Medycyny Ogólnej Uniwersytetu Karola w Pradze. W latach 1989 - 1993 pracowała jako drugi lekarz w Klinice Okulistycznej  „ILF Masarykovy nemocnice v Ústí na Labem“. Od roku 1993 pracuje w Klinice Okulistycznej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Karola i w Szpitalu Uniwersyteckim w miejscowości Hradec Králové.

W 1992 roku uzyskała specjalizację I. stopnia, a w 1996 roku specjalizację II. stopnia w dziedzinie oftalmologii. W 1997roku pomyślnie ukończyła podyplomowe studia doktoranckie na Wydziale lekarskim UK w miejscowości Hradec Králové, obroniła  pracę doktorską w dziedzinie okulistyki i uzyskała tytuł doktora (PhD.) W 2004 roku została mianowana  docentem w dziedzinie okulistyki, w 2009 roku profesorem. Prof. Jirásková specjalizuje się przede wszystkim w mikrochirurgii oka, chorobach powierzchni i przedniego fragmentu oka, w neurooftalmologii i immunologii oczu oraz alergologii. Od wielu lat zajmuje się także problematyką przeszczepu rogówek ocznych i wszczepiania keratoprotez.

Prof. Jirásková jest Wiceprezesem  Rady Wydziałowej Katedry Oftalmologii i Komisji do obrony prac doktorskich oraz egzaminów-rygorozum w dziedzinie oftalmologii. Prowadzi kursy neurooftalmologii dla podyplomowego szkolenia oftalmologów i uczestniczy w przygotowaniu i prowadzeniu kursów alergologii klinicznej oraz mikrochirurgii oka.


Ukończyła kilka długich staży zagranicznych, np. u prof. Finea w Eugene, Oregon, USA, u prof. Oshera w Cincinnati, Ohio, USA oraz u prof. Gregora w Londynie, GB.

W 2001 roku uzyskała Nagrodę prof. MUDr. J. Vanýska, DrSc., która jest przyznawana oftalmologom do 35 lat za najlepszą opublikowaną pracę. 

Prof. Jirásková jest członkiem Towarzystwa Oftalmologicznego J. E. Purkyně, American Society of Cataract and Refractive Surgery a European Society of Cataract and Refractive Surgeons. Jest autorem i współautorem ponad 200 opublikowanych prac naukowych. Wydała 4 fachowe monografie i napisała kilka rozdziałów do następnych 8 książek. Aktywnie bierze udział w sympozjach krajowych i zagranicznych, gdzie wygłosiła już ponad 600 wykładów. Jest współautorką kilku grantów badawczych.