Napisz do nas Masz pytanie?

MUDr. Josef Hycl, CSc.
Współzałożyciel i Dyrektor Medyczny sieci klinik Neovize

MUDr. Josef Hycl, CSc.

(*8.2.1961 w miejsc. Most, +23.2.2011) Przedni czeski mikrochirurg oczny, współzałożyciel Kliniki Okulistycznej „NeoVize” w Brnie“ i „NeoVízia” w Bratysławie, Dyrektor Medyczny w obu klinikach i Mikrochirurg Kliniki Okulistycznej „NeoVize w Pradze“.

MUDr. Josef Hycl, CSc., to absolwent Wydziału Medycyny Ogólnej Uniwersytetu Karola w Pradze. MUDr. Hycl zdał egzamin specjalizacyjny z okulistyki I. i II. stopnia. Tytuł naukowy uzyskał w 1998 roku obroną pracy doktorskiej na temat Korekcja wysokiej krótkowzroczności ekstrakcją  bezbarwnej soczewki. Po ukończeniu studiów pracował w Klinice Okulistycznej 1. Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Karola w Pradze i w Klinice Okulistycznej Lexum. Pracował również za granicą – w prestiżowej klinice Ultralase w Wielkiej Brytanii i w London Centre for Refractive Surgery w Londynie. W trakcie swej kariery pracował jako: Ordynator Kliniki Okulistycznej Ogólnego Szpitala Uniwersyteckiego, Ordynator Kliniki Okulistycznej Lexum, Fachowy Zastępca Kliniki Okulistycznej Lexum i jako Dyrektor Medyczny Kliniki Okulistycznej Lexum.

Lek. Josef Hycl, CSc. założył kilka wybitnych czeskich i słowackich ośrodków okulistycznych:

  • ·1993 – Klinika Okulistyczna Lexum
  • ·2008 - Klinika Okulistyczna NeoVize Brno
  • ·2010 - Klinika Okulistyczna NeoVízia Bratislava

MUDr. Josef Hycl był Asystentem Fachowym Kliniki Okulistycznej 1. Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Karola w Pradze, gdzie wykładał studentom medycyny na temat katarakty i leczenia chirurgicznego wad dioptrycznych. Mikrochirurgię nauczał systematycznie przez cały czas swej fachowej praktyki zawodowej. Wyszkolił cały szereg  czołowych chirurgów okulistycznych i specjalistów refrakcji. Brał udział w nauczaniu w ramach Międzynarodowej Szkoły Kataraktowej organizowanej przez Czeską spółkę  chirurgii refrakcyjnej i kataraktowej (ČSRKCH).

MUDr. Hycl to pierwszy lekarz w RC, który zrobił laserową korekcję wzroku przy pomocy  laseru femtosekundowego (femtosekundového laseru), (Londyn, kwiecień 2006 r.) a także pierwszy lekarz, który wprowadził w RC do rutynowego stosowania laser femtosekundowy Zeiss VisuMax (9/2008). Jako pierwszy w RC zrobił laserową operację dioptrii u dziecka metodą LASIK (2006) i za pomocą lasera femtosekundowego (NeoLASIK HD, Brno, 10/2009). W oftalmologii zajmował się mikrochirurgicznym leczeniem zaćmy (šedého zákalu) leczeniem wad dioptrycznych (dioptrických vad) leczeniem przy pomocy metod laserowych i implantacyjnych (laserových i implantačních metod), implantacją ICRS, chirurgicznym leczeniem jaskry (łac. glaukomu) i chorób rogówki. W trakcie swej kariery zrobił ponad 20 tysięcy operacji oka.

MUDr. Josef Hycl zrealizował szereg pobytów studyjnych w klinikach w USA, Niemczech, Austrii i we Francji. Jest autorem ponad 40 krajowych i zagranicznych profesjonalnych publikacji naukowych. Na sympozjach krajowych i międzynarodowych wygłosił ponad 200 fachowych wykładów i komunikatów. Jest autorem Podręcznika medycyny okulistycznej i Atlasu oftalmologii oraz innych książek. MUDr. Hycl był członkiem Czeskiej Spółki Oftalmologicznej (Česká oftalmologická společnost), Czeskiej Izby Lekarskiej (Česká lékařská komora) i Spółki Medycznej J.E.P., (Lékařská společnost J.E.P.), Członkiem International Society for Refractive Surgeons, American Academy of Ophthalmologists, New York Academy of Sciences, American Society of Refractive Surgeons, European Society of Refractive Surgeons, członkiem ČSRKCH i Członkiem Rady Nadzorczej Czeskiej spółki chirurgii refrakcyjnej i kataraktowej  (ČSRKCH).

MUDr. Josef Hycl, CSc. zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 23. lutego 2011.